Siaradwyr


Ymhlith y siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau mae:

Comisiwm Brenhinol Henebion Cymru
Jon Henderson (Prifysgol Nottingham): Diogelu dinas danddwr o’r Oes Efydd yn ddigidol: Prosiect Archaeoleg Danddwr Pavlopetri
James Mott (Projectbook): Defnyddio cyfryngau cymdeithasol gan sefydliadau treftadaeth
Jo Reid (Calvium Ltd): Llwyfan AppFurnace
Dr Alan Chamberlain (Prifysgol Nottingham): Placebooks; Llwybrau cymunedol
Dominque Attwood & Sue Davies (Amgueddfeydd ac Orielau Leeds): Pwysigrwydd bod â’r isadeileddau cywir yn eu lle wrth ymdrin â chynulleidfaoedd newydd a thechnolegau newydd
Ken Murphy (Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed): Dod o hyd i dirweddau tanddwr oddi ar arfordir Cymru – Prosiect Palaeodirweddau Arfordir y Gorllewin
Marcus Abbot (ArcHeritage): Technolegau digidol mewn archaeoleg fasnachol
Peter Guest (Prifysgol Caerdydd): Manteisio i’r eithaf ar dechnolegau digidol mewn cloddiadau archaeolegol: delweddu’r gaer lengol Rufeinig yng Nghaerllion
Trevor Pearson (English Heritage): Gwaith arolygu diweddar yng Nghôr y Cewri