Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn eich gwahodd i’r seminar yn y Pafiliwn yn Llandrindod o dan y teitl:

Gorffennol Digidol 2012 - Technolegau newydd ym myd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan
22ain a 23ain Chwefror 2012

Drwy ddefnyddio’r blog hwn gallwch ddysgu mwy am Orffennol Digidol 2012, cael y diweddaraf gyda thrydar #DigitalPast ar y dudalen Sylwadau, a chael gafael ar gyflwyniadau’r siaradwyr ar y dudalen Papurau.